ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
     
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารจาก สสจ.เชียงใหม่


Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1036

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1036

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1036

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1036

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1036

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป


Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1036

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1036

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1036

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1036

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1036

ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง


Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1036

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1036

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1036

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1036

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1036

ข่าวสารงานไอที

ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฯ ครั้งที่ 1/2559 (แก้ไข)

News image

 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ ครั้งที่ 1/2559ในวันที่  15  มกราคม 2559  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด จั...

วัชรา | พุธ, 13 มกราคม 2016 | Hits: 108

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานประกันสุขภาพ

แจ้งปิดงวดและเร่่งรัดการส่งข้อมูลกรณีค่าใช้จ่ายสูง(ต่างด้าว)

News image

 แจ้งปิดงวดและเร่่งรัดการส่งข้อมูลกรณีค่าใช้จ่ายสูง(ต่างด้าว)

กลุ่มงานประกันสุขภาพ | อังคาร, 2 กุมภาพันธ์ 2016 | Hits: 65

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ใบประกอบการส่งตัวผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมตามแนวทางการดูแลโรคข้อเข่าเสื่อม

News image

  สามารถดาวน์โหลดได้  ดังนี้ค่ะ

ธัญพัชร เตชะอุ่น | ศุกร์, 8 มกราคม 2016 | Hits: 98

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาทำงานในหน้าที่ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

News image

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการทำงานในหน้าที่ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ป...

พิรุณ อินตา | อังคาร, 19 มกราคม 2016 | Hits: 93

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ภาระงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

News image

 ภาระงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

ทรัพยากรบุคคล | จันทร์, 8 กุมภาพันธ์ 2016 | Hits: 79

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มรายงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพปี 2559 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

News image

  ** ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพปี 2559 (ฉบับปรับปรุงใหม่) **

นางปริศนา สุวรรณโชติ | จันทร์, 4 มกราคม 2016 | Hits: 141

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานยาเสพติด

รหัสงบประมาณ โครงการยาเสพติด

งานยาเสพติด กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรหัสงบประมาณ โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2558 เ...

นายเกรียงไกร ยอดเรือน | พุธ, 18 มีนาคม 2015 | Hits: 367

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานธุรกิจสุขภาพ

  • 0
  • 1
  • 2
prev
next

ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเห

News image

 ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี พ.ศ. 2559

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | จันทร์, 25 มกราคม 2016 | Hits: 97

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์การอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (spa manager) รุ่นที่ 9

News image

 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (spa manager) รุ่นที่ 9

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | ศุกร์, 11 ธันวาคม 2015 | Hits: 154

อ่านต่อ...

รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ข้อมู

News image

  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2015 | Hits: 260

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

กำหนดการ การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

News image

 กำหนดการ การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 

แพรวพรรณ ปันใจดี | อังคาร, 9 กุมภาพันธ์ 2016 | Hits: 43

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานควบคุมโรค

รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 4

News image

รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 4 

นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ | จันทร์, 1 กุมภาพันธ์ 2016 | Hits: 41

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ

News image

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการและการพัฒนาตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2557วันที่ 3-4 เ...

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ | พฤหัสบดี, 6 มีนาคม 2014 | Hits: 2635

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อสมทบ "กองทุนหมอเจ้

News image

  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อสมทบ "กองทุนหมอเจ้าฟ้า" 

ทองใบ ไชยวุฒิ | อังคาร, 2 กุมภาพันธ์ 2016 | Hits: 21

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทันตสาธารณสุข

สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกทันตแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559

News image

  สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกทันตแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559 การพิจารณาคัดเลือกทันตแพทย์จากต่างจังหวัดที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อมาปฏิบัติงานที่จังหวัด...

คนึงนิตย์ ไชยศิลป์ | ศุกร์, 15 มกราคม 2016 | Hits: 139

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ

แบบสอบถามประเมินผลการติดตั้งระบบ GPS ในรถพยาบาล

News image

  แบบสอบถามประเมินผลการติดตั้งระบบ GPS ในรถพยาบาล

นาย ภราดร โอฬารจันทโรทัย | พุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2016 | Hits: 12

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานนิติการ

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สังกัดสำนักงานสาธารณส

News image

 แบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์Evidence-based Integrity & Transparency Assessment (EBIT)สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงา...

ร้องเรียนร้องทุกข์ 053-211048-50 | จันทร์, 28 ธันวาคม 2015 | Hits: 149

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานแพทย์แผนไทย

แบบสำรวจข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี

News image

 สิ่งที่ส่งมาด้วย ของหนังสือสำรวจข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2559  ช่วยกรอกส่งมาภายในวันที่ 4 ธค.นี้นะคะ  ก่อนอื่นอ...

พัทยา นีละภมร | อังคาร, 24 พฤศจิกายน 2015 | Hits: 471

อ่านต่อ...

ระบบงานและเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

      

      

         

     

 

 

แผนที่แสดงสถานการณ์หมอกควัน PM10 จ.เชียงใหม่ รายวัน

ระบบเมลล์

|| เข้าสู่ระบบเมลล์ ||

 (User@chiangmaihealth.com) 

ระบบงานสารสนเทศ

Food Poisoning Notification

 Questionnaire for traveler in Chiang Mai
who had food poisioning

Click here [Thai / Eng]

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ในจังหวัดเชียงใหม่(ภาวะวิกฤติ)

เข้าสู่ระบบคลิกที่นี่ 

สำรวจความคิดเห็น

ท่านเข้าใช้งาน หรือเข้ามาเยี่ยมเวปไซต์นี้บ่อยแค่ไหน
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday119
mod_vvisit_counterYesterday618
mod_vvisit_counterThis week4340
mod_vvisit_counterLast week4054
mod_vvisit_counterThis month8173
mod_vvisit_counterLast month19020
mod_vvisit_counterAll931539

สมาชิกที่อยู่ในระบบ

เรามี 93 บุคคลทั่วไป ออนไลน์