ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
     
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารงานไอที

แจ้งอัพเดทโปรแกรม JHCIS เวอร์ชั่นวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

News image

 แจ้งอัพเดทโปรแกรม JHCIS เวอร์ชั่นวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 

CMPHO_IT | อังคาร, 22 กรกฏาคม 2014 | Hits: 488

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานประกันสุขภาพ

การประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

News image

 ประกาศมาตรการและแนวทางการดำเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ | จันทร์, 28 กรกฏาคม 2014 | Hits: 5

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

สรุปแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเด็กอ้วนจังหวัดเชียงใหม่

News image

สรุปแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเด็กอ้วนจังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2557 แยกเป็นรายรายอำเภอตามที่ได้แบ่งกลุ่มในวันประชุมเอกสารนำ...

จันทร์ทิมา ขุนบำรุง | จันทร์, 21 กรกฏาคม 2014 | Hits: 62

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

แจ้งผลการสืบราคายาและเวชภัณฑ์ร่วมระดับจังหวัดปี2557

News image

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ขอแจ้งผลการสืบราคายาและเวชภัณฑ์ร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2557ให้บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่ได้รับเลือกลำดับที่ 1 ทำข้อตกลงจะซื...

พิรุณ อินตา | อาทิตย์, 27 กรกฏาคม 2014 | Hits: 33

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

News image

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตั้งแต่วันที่ 4 - 14 สิงหาคม 2557 

3501500001724 | ศุกร์, 25 กรกฏาคม 2014 | Hits: 112

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

เอกสารนำเสนอ ในการอบรมการพัฒนาศักยภาพการจัดระบบควบคุมคุณภาพอาหารปลอดภั

News image

   Download เอกสารนำเสนอ ในการอบรมการพัฒนาศักยภาพการจัดระบบควบคุมคุณภาพอาหารปลอดภัยในสถานศึกษา 23 มิ.ย. 57

นางปริศนา สุวรรณโชติ | จันทร์, 23 มิถุนายน 2014 | Hits: 55

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานยาเสพติด

ประกวดตราสัญลักษณ์ และเรียงความ"สิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE

News image

เชิญประกวดตราสัญลักษณ์ และเรียงความ"สิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE "

กุลรัศมิ์ นามแก้ว | จันทร์, 10 มีนาคม 2014 | Hits: 153

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานธุรกิจสุขภาพ

  • 0
  • 1
  • 2
prev
next

การประกวดสุดยอดนวดแห่งดินแดนล้านนาไทย, การประกวดสุดยอดเครื่องดื่มสมุนไ

News image

   การประกวดสุดยอดนวดแห่งดินแดนล้านนาไทย การประกวดสุดยอดเครื่องดื่มสมุนไพรล้านนาการประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์ขัดผิวสมุนไพรล้านนา  ติดต่อสอบถามรายละเอียด   ...

พรทิพย์ มธุรวาทิน | จันทร์, 2 มิถุนายน 2014 | Hits: 222

อ่านต่อ...

เอกสารประกอบการเชิงรุก

News image

เอกสารประกอบการเชิงรุก

พรทิพย์ มธุรวาทิน | จันทร์, 2 มิถุนายน 2014 | Hits: 113

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

การประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 25/255

News image

 การประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 25/2557

นางสาวรัตนจันทร์ นาดี | พุธ, 23 กรกฏาคม 2014 | Hits: 45

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานควบคุมโรค

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD และโรคสำคัญในฤดูฝน สัปดาห์ที่

News image

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD และโรคสำคัญในฤดูฝน สัปดาห์ที่ 29 

นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ | จันทร์, 28 กรกฏาคม 2014 | Hits: 8

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา

สุรางค์พิมล สุวรรณมงคล | พุธ, 12 มีนาคม 2014 | Hits: 329

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ

News image

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการและการพัฒนาตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2557วันที่ 3-4 เ...

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ | พฤหัสบดี, 6 มีนาคม 2014 | Hits: 869

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป

การแข่งขันกอล์การกุศล

News image

  การแข่งขันกอล์การกุศล 

ทองใบ ไชยวุฒิ | จันทร์, 28 กรกฏาคม 2014 | Hits: 4

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทันตสาธารณสุข

หนังสือแนวทางการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

News image

  หนังสือแนวทางการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากบูรณาการและเชิงรุกจากข้อมูลเชิงประจักษ์ในกลุ่ม 0 - 5 ปี หนังสือแนวทางบริหารจัดการ เพื่อจัดบริการบูรณาก...

วันเพ็ญ คำวัง | จันทร์, 7 กรกฏาคม 2014 | Hits: 60

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ

แบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพดีวิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ประจำปี 2557

News image

  แบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพดีวิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ประจำปี 2557

น.ส. ภาวนา สถิตย์วัฒน์ | พฤหัสบดี, 17 กรกฏาคม 2014 | Hits: 27

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานนิติการ

หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยแล

News image

  หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย    

CMPHO_IT | อังคาร, 29 ตุลาคม 2013 | Hits: 791

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานแพทย์แผนไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการตรวจวินิจฉัยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

News image

 สสจ.ร่วมกับ รพ.สารภี จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการตรวจวินิจฉัยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ในวันที่ 17-21 สิงหาคม 2557  ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนษญ์ล้า...

พัทยา นีละภมร | ศุกร์, 25 กรกฏาคม 2014 | Hits: 20

อ่านต่อ...

ระบบงานและเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

      

      

         

     

 

ประชุมวิชาการ สธ. 2557

ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
ปี 2557 เชียงใหม่
ระบบการจองที่พัก 
 
- ระบบลงทะเบียน (รอ link จากกระทรวง) 
 
ข้อมูลการจองบูธ
 
 

ระบบเมลล์

|| เข้าสู่ระบบเมลล์ ||

 (User@chiangmaihealth.com) 

ระบบงานสารสนเทศ

Food Poisoning Notification

 Questionnaire for traveler in Chiang Mai
who had food poisioning

Click here [Thai / Eng]

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ในจังหวัดเชียงใหม่(ภาวะวิกฤติ)

เข้าสู่ระบบคลิกที่นี่ 

สำรวจความคิดเห็น

ท่านเข้าใช้งาน หรือเข้ามาเยี่ยมเวปไซต์นี้บ่อยแค่ไหน
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday752
mod_vvisit_counterYesterday251
mod_vvisit_counterThis week1003
mod_vvisit_counterLast week4065
mod_vvisit_counterThis month14775
mod_vvisit_counterLast month15279
mod_vvisit_counterAll496510

สมาชิกที่อยู่ในระบบ

เรามี 62 บุคคลทั่วไป ออนไลน์