ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
     
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารงานไอที

อบรมเชิงปฏิบัติประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสารและประชาส

News image

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศอบรมเชิงปฏิบัติประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการบริการ...

CMPHO_IT | จันทร์, 18 สิงหาคม 2014 | Hits: 164

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานประกันสุขภาพ

แจ้งข้อมูลเพิ่มการจัดสรรเงินกองทุนโรคเรื้อรัง (รายงานงบ PP)

News image

 แจ้งข้อมูลเพิ่มการจัดสรรเงินกองทุนโรคเรื้อรัง (รายงานงบ PP)ยกเลิกข้อมูลเดิมที่แจ้งไป เนื่องจากได้ประสานผู้รับผิดชอบงานโรคเรื้อรังแล้วยืนยันตัวเลขที่ถ...

มารยาท ใจมาตุ่น | พฤหัสบดี, 21 สิงหาคม 2014 | Hits: 85

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

สรุปแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเด็กอ้วนจังหวัดเชียงใหม่

News image

สรุปแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเด็กอ้วนจังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2557 แยกเป็นรายรายอำเภอตามที่ได้แบ่งกลุ่มในวันประชุมเอกสารนำ...

จันทร์ทิมา ขุนบำรุง | จันทร์, 21 กรกฏาคม 2014 | Hits: 199

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

แจ้งผลการสืบราคายาและเวชภัณฑ์ร่วมระดับจังหวัดปี2557

News image

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ขอแจ้งผลการสืบราคายาและเวชภัณฑ์ร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2557ให้บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่ได้รับเลือกลำดับที่ 1 ทำข้อตกลงจะซื...

พิรุณ อินตา | อาทิตย์, 27 กรกฏาคม 2014 | Hits: 639

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ส่งแบบประเมินเลื่อนในระดับควบ

News image

 ส่งแบบประเมินเลื่อนในระดับควบ ให้โรงพยาบาลที่มี แพทย์ ทันตแพทย์ที่บรรจุ 1 เม.ย. 2553 และที่กำลังศึกษาอยู่ ส่งแบบประเมิน เลื่อนในระดับควบ โดยด่วน 

ทรัพยากรบุคคล | จันทร์, 25 สิงหาคม 2014 | Hits: 185

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

เอกสารนำเสนอ ในการอบรมการพัฒนาศักยภาพการจัดระบบควบคุมคุณภาพอาหารปลอดภั

News image

   Download เอกสารนำเสนอ ในการอบรมการพัฒนาศักยภาพการจัดระบบควบคุมคุณภาพอาหารปลอดภัยในสถานศึกษา 23 มิ.ย. 57

นางปริศนา สุวรรณโชติ | จันทร์, 23 มิถุนายน 2014 | Hits: 129

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานยาเสพติด

ประกวดตราสัญลักษณ์ และเรียงความ"สิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE

News image

เชิญประกวดตราสัญลักษณ์ และเรียงความ"สิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE "

กุลรัศมิ์ นามแก้ว | จันทร์, 10 มีนาคม 2014 | Hits: 203

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานธุรกิจสุขภาพ

  • 0
  • 1
  • 2
prev
next

การประกวดสุดยอดนวดแห่งดินแดนล้านนาไทย, การประกวดสุดยอดเครื่องดื่มสมุนไ

News image

   การประกวดสุดยอดนวดแห่งดินแดนล้านนาไทย การประกวดสุดยอดเครื่องดื่มสมุนไพรล้านนาการประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์ขัดผิวสมุนไพรล้านนา  ติดต่อสอบถามรายละเอียด   ...

พรทิพย์ มธุรวาทิน | จันทร์, 2 มิถุนายน 2014 | Hits: 425

อ่านต่อ...

เอกสารประกอบการเชิงรุก

News image

เอกสารประกอบการเชิงรุก

พรทิพย์ มธุรวาทิน | จันทร์, 2 มิถุนายน 2014 | Hits: 209

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

วาระการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ครั้

News image

 วาระการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 10_57(29 ส.ค.57) 

วรารักษ์ ใจชื้น | พฤหัสบดี, 28 สิงหาคม 2014 | Hits: 4

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานควบคุมโรค

เอกสาร EBOLA

News image

เอกสาร EBOLA 

นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ | อังคาร, 26 สิงหาคม 2014 | Hits: 26

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา

สุรางค์พิมล สุวรรณมงคล | พุธ, 12 มีนาคม 2014 | Hits: 452

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ

News image

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการและการพัฒนาตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2557วันที่ 3-4 เ...

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ | พฤหัสบดี, 6 มีนาคม 2014 | Hits: 980

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล โรงพยาบาลมหานครราชสีมา

News image

  ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล โรงพยาบาลมหานครราชสีมา

ทองใบ ไชยวุฒิ | จันทร์, 25 สิงหาคม 2014 | Hits: 10

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทันตสาธารณสุข

หนังสือแนวทางการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

News image

  หนังสือแนวทางการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากบูรณาการและเชิงรุกจากข้อมูลเชิงประจักษ์ในกลุ่ม 0 - 5 ปี หนังสือแนวทางบริหารจัดการ เพื่อจัดบริการบูรณาก...

วันเพ็ญ คำวัง | จันทร์, 7 กรกฏาคม 2014 | Hits: 130

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ

นโยบายเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบด้านสุขภาพอันเนื่องมาจากสาธารณภัย

News image

   นโยบายเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบด้านสุขภาพอันเนื่องมาจากสาธารณภัย

นาย ภราดร โอฬารจันทโรทัย | อังคาร, 5 สิงหาคม 2014 | Hits: 43

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานนิติการ

หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยแล

News image

  หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย    

CMPHO_IT | อังคาร, 29 ตุลาคม 2013 | Hits: 893

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานแพทย์แผนไทย

แบบฟอร์มสำรวจภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

News image

  การเก็บข้อมูลที่ผู้รับผิดชอบแพทย์แผนไทยต้องดำเนินการ  รวบรวม ทุกปี เป็นงานประจำ  ให้ใช้แบบสำรวจที่เกี่ยวข้อง ตามที่แนบมานี้  สามารถส่งได้ทุกเดือน แบ...

พัทยา นีละภมร | พุธ, 27 สิงหาคม 2014 | Hits: 10

อ่านต่อ...

ระบบงานและเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

      

      

         

     

 

ประชุมวิชาการ สธ. 2557

ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
ปี 2557 เชียงใหม่
ระบบการจองที่พัก 
 
- ระบบลงทะเบียน (รอ link จากกระทรวง) 
สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.จองที่พักเชียงใหม่.com
  หรือ หมายเลขโทรสาร 053 894115 
  หรือ ส่ง E-mail ถึง wichakarn57@gmail.com 
  หรือ โทรศัพท์  098-7569294 , 098-7567905 , 098-7569291 
 
ข้อมูลการจองบูธ
 
 

ระบบเมลล์

|| เข้าสู่ระบบเมลล์ ||

 (User@chiangmaihealth.com) 

ระบบงานสารสนเทศ

Food Poisoning Notification

 Questionnaire for traveler in Chiang Mai
who had food poisioning

Click here [Thai / Eng]

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ในจังหวัดเชียงใหม่(ภาวะวิกฤติ)

เข้าสู่ระบบคลิกที่นี่ 

สำรวจความคิดเห็น

ท่านเข้าใช้งาน หรือเข้ามาเยี่ยมเวปไซต์นี้บ่อยแค่ไหน
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday540
mod_vvisit_counterYesterday1268
mod_vvisit_counterThis week7698
mod_vvisit_counterLast week6742
mod_vvisit_counterThis month27045
mod_vvisit_counterLast month17273
mod_vvisit_counterAll526053

สมาชิกที่อยู่ในระบบ

เรามี 195 บุคคลทั่วไป และ 2 สมาชิก ออนไลน์