ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารงานไอที

แจ้งสถานบริการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ผ่านเว็บไซต์ HDC สำนักงานสาธารณสุขจังห

News image

 แจ้งสถานบริการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ผ่านเว็บไซต์ HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ | พฤหัสบดี, 22 มกราคม 2015 | Hits: 317

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานประกันสุขภาพ

แจ้งการโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในงวดที

News image

แจ้งการโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในงวดที่3/2557

กลุ่มงานประกันสุขภาพ | จันทร์, 29 ธันวาคม 2014 | Hits: 226

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

แบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)

News image

แบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)

ทิวาพร ผลวัฒนะ | พฤหัสบดี, 15 มกราคม 2015 | Hits: 96

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

ตัวชี้วัดการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอำเภอปี2

News image

 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ขอส่งตัวชี้วัดการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอำเภอ ประจำปี2558 เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเ...

พิรุณ อินตา | พฤหัสบดี, 27 พฤศจิกายน 2014 | Hits: 170

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ส่งแบบประเมินเพื่อปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำ

News image

ขอให้รพช./สสอ.ดังรายชื่อต่อไปนี้ ส่งแบบประเมินเพื่อปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 30 มกราคม 25581. โรงพยาบาลสะเมิง2. โร...

ทรัพยากรบุคคล | พุธ, 28 มกราคม 2015 | Hits: 38

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มรายงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพปีงบประมาณ 2558(ฉบับปรับปรุงใหม่)

News image

 "แบบฟอร์มรายงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพปีงบประมาณ 2558(ฉบับปรับปรุงใหม่)"โดยให้อำเภอส่งรายงานในภาพรวมของCUP   ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 มาที่อีเมลล์ aoaoya...

นางปริศนา สุวรรณโชติ | พุธ, 24 ธันวาคม 2014 | Hits: 95

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานยาเสพติด

ประกวดตราสัญลักษณ์ และเรียงความ"สิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE

News image

เชิญประกวดตราสัญลักษณ์ และเรียงความ"สิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE "

กุลรัศมิ์ นามแก้ว | จันทร์, 10 มีนาคม 2014 | Hits: 357

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานธุรกิจสุขภาพ

  • 0
  • 1
  • 2
prev
next

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

News image

  ผลการคัดเลือกบุคลลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ประสานงาน รวบรวมบันทึกข้อมูล ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข (Cen...

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | พุธ, 28 มกราคม 2015 | Hits: 15

อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

News image

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ประสานงาน รวบรวม บันทึกข้อมูล ณ ศูนย์ประสานงานเครือ...

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | จันทร์, 26 มกราคม 2015 | Hits: 96

อ่านต่อ...

ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค งานธุรกิจสุขภาพ

News image

 ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มงานธุรกิจสุขภาพ  

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | ศุกร์, 9 มกราคม 2015 | Hits: 204

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research

News image

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ | อังคาร, 27 มกราคม 2015 | Hits: 16

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานควบคุมโรค

รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูหนาว ประจำสัปดาห์

News image

รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ HFMD โรคฤดูหนาว ประจำสัปดาห์ที่ 51 

นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ | เสาร์, 27 ธันวาคม 2014 | Hits: 122

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ

News image

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการและการพัฒนาตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2557วันที่ 3-4 เ...

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ | พฤหัสบดี, 6 มีนาคม 2014 | Hits: 1325

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว อสม. ประสบอักคีภัย

News image

  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว อสม. ประสบอักคีภัย   

ทองใบ ไชยวุฒิ | ศุกร์, 9 มกราคม 2015 | Hits: 44

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทันตสาธารณสุข

“จากฟันเทียมสู่รากฟันเทียม ‘ข้าวอร่อย ความสุขพระราชทาน’ เป็นของขวัญแก่

News image

  รณรงค์กิจกรรม “จากฟันเทียมสู่รากฟันเทียม ‘ข้าวอร่อย ความสุขพระราชทาน’ เป็นของขวัญแก่ประชาชน” จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2558   

วันเพ็ญ คำวัง | พุธ, 14 มกราคม 2015 | Hits: 55

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและร่วมสังเกตุการณ์ฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือนักท่

News image

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและร่วมสังเกตุการณ์ฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ในวันที่ 27-28 มกราคม 2558 ณ ห้องปร...

คนึงนิตย์ ปิติปุญญพัฒน์ | ศุกร์, 16 มกราคม 2015 | Hits: 60

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานนิติการ

หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยแล

News image

  หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย    

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ | อังคาร, 29 ตุลาคม 2013 | Hits: 1276

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานแพทย์แผนไทย

ร่างคำสั่งจัดตั้งทีมงานนิเทศงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

News image

 เป็นร่างนะคะ  ส่งมาตามคุณสมบัติที่แจ้งเลยนะคะ  ตัวจริงอาจช้า

พัทยา นีละภมร | อังคาร, 27 มกราคม 2015 | Hits: 29

อ่านต่อ...

ระบบงานและเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

      

      

         

     

 

 

ระบบเมลล์

|| เข้าสู่ระบบเมลล์ ||

 (User@chiangmaihealth.com) 

ระบบงานสารสนเทศ

Food Poisoning Notification

 Questionnaire for traveler in Chiang Mai
who had food poisioning

Click here [Thai / Eng]

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ในจังหวัดเชียงใหม่(ภาวะวิกฤติ)

เข้าสู่ระบบคลิกที่นี่ 

สำรวจความคิดเห็น

ท่านเข้าใช้งาน หรือเข้ามาเยี่ยมเวปไซต์นี้บ่อยแค่ไหน
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday70
mod_vvisit_counterYesterday1331
mod_vvisit_counterThis week4571
mod_vvisit_counterLast week4705
mod_vvisit_counterThis month19652
mod_vvisit_counterLast month17823
mod_vvisit_counterAll630256

สมาชิกที่อยู่ในระบบ

เรามี 35 บุคคลทั่วไป ออนไลน์