ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
   
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารงานไอที

รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับจังหวัด ครั้งที่

News image

  รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับจังหวัด ครั้งที่ 4 / 2558 วันที่  18 กันยายน  2558  ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ...

วัชรา | จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015 | Hits: 38

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานประกันสุขภาพ

แนวทางการตรวจสอบและยกเลิกข้อมูลผู้ใช้งาน ในระบบตรวจสอบสิทธิ ของ สปสช.

News image

 แนวทางการตรวจสอบและยกเลิกข้อมูลผู้ใช้งาน ในระบบตรวจสอบสิทธิ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ | อังคาร, 17 พฤศจิกายน 2015 | Hits: 57

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

VDO บริหารร่างกายผู้สูงวัย

News image

  สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ ดังนี้

ธัญพัชร เตชะอุ่น | พุธ, 25 พฤศจิกายน 2015 | Hits: 4

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

การสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2559

News image

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดให้มีการสืบราคายาร่วมประจำปี 2559 เพื่อให้โรงพยาบาลในสังกัดดำเนินการจัดซื้อร่วมกัน บริษัท/ห้าง/ร้าน ใด สนใจสามา...

พิรุณ อินตา | พุธ, 18 พฤศจิกายน 2015 | Hits: 212

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

การขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

News image

การขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน ...

ทรัพยากรบุคคล | พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2015 | Hits: 398

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเรื่อง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไปพ.ศ.

News image

 *** คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเรื่อง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไปพ.ศ.2558 ***

นางปริศนา สุวรรณโชติ | อังคาร, 18 สิงหาคม 2015 | Hits: 158

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานยาเสพติด

รหัสงบประมาณ โครงการยาเสพติด

งานยาเสพติด กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรหัสงบประมาณ โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2558 เ...

นายเกรียงไกร ยอดเรือน | พุธ, 18 มีนาคม 2015 | Hits: 280

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานธุรกิจสุขภาพ

  • 0
  • 1
  • 2
prev
next

รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ข้อมู

News image

  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2015 | Hits: 46

อ่านต่อ...

หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกระทรวงสาธาร

News image

 หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่ การบริกา...

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | พฤหัสบดี, 8 ตุลาคม 2015 | Hits: 116

อ่านต่อ...

คู่มือการใช้ภาษา

News image

คู่มือการใช้ภาษา ไทย- อังกฤษ -พม่า -เขมร  สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการสุขภาพแก่ประชากรต่างด้าว

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | อังคาร, 18 สิงหาคม 2015 | Hits: 270

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

สำเนา คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4937/2558

News image

 สำเนา คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4937/2558 

แพรวพรรณ ปันใจดี | ศุกร์, 20 พฤศจิกายน 2015 | Hits: 73

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานควบคุมโรค

รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 46

News image

รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 46 

นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ | จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015 | Hits: 17

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ

News image

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการและการพัฒนาตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2557วันที่ 3-4 เ...

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ | พฤหัสบดี, 6 มีนาคม 2014 | Hits: 2373

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิตโคกระบือ มอบให้ธนาคาร-กระบือ เพื่อการเกษต

News image

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิตโคกระบือ มอบให้ธนาคาร-กระบือ เพื่อการเกษตร

ทองใบ ไชยวุฒิ | พุธ, 18 พฤศจิกายน 2015 | Hits: 21

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทันตสาธารณสุข

ตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข ปี 2559

News image

วันเพ็ญ คำวัง | จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015 | Hits: 18

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย

News image

 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยระหว่างวันที่ 21 – 25 ธันวาคม  2558 ณ ห้องประชุม MSC  โรงแรมแม่น้ำรามาด...

นาย ภราดร โอฬารจันทโรทัย | พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2015 | Hits: 22

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานนิติการ

ตัวอย่างกรณีศึกษา คดี แพทย์ถูกลงโทษ

News image

 Updateบทเรียนจากคดีจริยธรรมแพทยสภาทำไม? แพทย์จึงถูกลงโทษ... 

ร้องเรียนร้องทุกข์ 053-211048-50 | อังคาร, 28 กรกฏาคม 2015 | Hits: 779

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานแพทย์แผนไทย

แบบสำรวจข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี

News image

 สิ่งที่ส่งมาด้วย ของหนังสือสำรวจข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2559  ช่วยกรอกส่งมาภายในวันที่ 4 ธค.นี้นะคะ  ก่อนอื่นอ...

พัทยา นีละภมร | อังคาร, 24 พฤศจิกายน 2015 | Hits: 12

อ่านต่อ...

ระบบงานและเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

      

      

         

     

 

 

แผนที่แสดงสถานการณ์หมอกควัน PM10 จ.เชียงใหม่ รายวัน

ระบบเมลล์

|| เข้าสู่ระบบเมลล์ ||

 (User@chiangmaihealth.com) 

ระบบงานสารสนเทศ

Food Poisoning Notification

 Questionnaire for traveler in Chiang Mai
who had food poisioning

Click here [Thai / Eng]

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ในจังหวัดเชียงใหม่(ภาวะวิกฤติ)

เข้าสู่ระบบคลิกที่นี่ 

สำรวจความคิดเห็น

ท่านเข้าใช้งาน หรือเข้ามาเยี่ยมเวปไซต์นี้บ่อยแค่ไหน
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday126
mod_vvisit_counterYesterday1446
mod_vvisit_counterThis week3685
mod_vvisit_counterLast week5807
mod_vvisit_counterThis month20779
mod_vvisit_counterLast month23787
mod_vvisit_counterAll880734

สมาชิกที่อยู่ในระบบ

เรามี 97 บุคคลทั่วไป ออนไลน์