ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารงานไอที

แจ้งปิดการใช้งานระบบ HDC ชั่วคราว

News image

 แจ้งปิดการใช้งานระบบ HDC ชั่วคราว เพื่อประมวลผล QOF ของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2558  

วัชรา | จันทร์, 25 พฤษภาคม 2015 | Hits: 12

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานประกันสุขภาพ

Slide ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนหน่วยบริก

News image

 Slide ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนหน่วยบริการ ปี 2558วันที่ 20-22 พ.ค 2558 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ | จันทร์, 25 พฤษภาคม 2015 | Hits: 21

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ไฟล์PPTตัวชี้วัด58งานส่งเสริมสุขภาพ

News image

จากการประชุมSERVICE PLAN วันที่ 8 พค58 ณ โรงแรมดวงตะวัน มีไฟล์นำเสนอ ตัวชี้วัด และเอกสารงาน LTC ตำบลนำร่อง แจ้งมาเพื่อทราบและดาวน์โหลดดังนี้

จันทร์ทิมา ขุนบำรุง | ศุกร์, 8 พฤษภาคม 2015 | Hits: 102

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

ขอให้ส่งข้อมูลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาด้วยวิธีต่างๆ

News image

เรื่อง ขอให้ส่งข้อมูลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาด้วยวิธีต่างๆ ไฟล์ excel ที่แนบมี 2 version

พิรุณ อินตา | ศุกร์, 8 พฤษภาคม 2015 | Hits: 97

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ส่งสำเนาคำสั่ง ที่ 1819/2558 ,1820/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราช

News image

 ส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1819/2558 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ   คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1820/2558  ลงวันท...

ทรัพยากรบุคคล | ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2015 | Hits: 198

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

เอกสารประชุมศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 6 มี.ค. 58

News image

 Download เอกสาร/ppt ประกอบการประชุมศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 6 มี.ค. 58 

นางปริศนา สุวรรณโชติ | พุธ, 11 มีนาคม 2015 | Hits: 257

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานยาเสพติด

รหัสงบประมาณ โครงการยาเสพติด

งานยาเสพติด กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรหัสงบประมาณ โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2558 เ...

นายเกรียงไกร ยอดเรือน | พุธ, 18 มีนาคม 2015 | Hits: 94

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานธุรกิจสุขภาพ

  • 0
  • 1
  • 2
prev
next

ประกาศรับสมัครสอบผู้ดำเนินการสปาและโครงการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภ

News image

โครงการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (SPA MANAGER) รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน -14 พฤกษภาคม 2558 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | พฤหัสบดี, 12 กุมภาพันธ์ 2015 | Hits: 704

อ่านต่อ...

ีรายงานการประชุมการพัฒนาระบบเครือข่ายด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับประชาคมอา

News image

 รายงานการประชุมการพัฒนาระบบเครือข่ายด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AHNC)และการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขโครงการสนับสนุนเป็นเมืองศูนย์กล...

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | พุธ, 4 กุมภาพันธ์ 2015 | Hits: 253

อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

News image

  ผลการคัดเลือกบุคลลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ประสานงาน รวบรวมบันทึกข้อมูล ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข (Cen...

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | พุธ, 28 มกราคม 2015 | Hits: 249

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการและโครงการ ประจำปีงบประมา

News image

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการและโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2558   วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมดวงตะวันแกรนด์บอลรูม โรงแรมดวงตะวัน เ...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ | ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2015 | Hits: 26

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานควบคุมโรค

รายงานสถานการณ์โรค ประจำสัปดาห์ที่ 20

News image

รายงานสถานการณ์โรค ประจำสัปดาห์ที่ 20 

นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ | จันทร์, 25 พฤษภาคม 2015 | Hits: 6

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ

News image

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการและการพัฒนาตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2557วันที่ 3-4 เ...

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ | พฤหัสบดี, 6 มีนาคม 2014 | Hits: 1799

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘

News image

    ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี  ๒๕๕๘

ทองใบ ไชยวุฒิ | จันทร์, 11 พฤษภาคม 2015 | Hits: 26

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทันตสาธารณสุข

เอกสารการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ผู้สูงอายุ

News image

 เอกสารการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2558

คนึงนิตย์ ไชยศิลป์ | พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015 | Hits: 170

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ

ขอเชิญอบรมหลักสูตรอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางตาสำหรับพยาบาล

News image

 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางตาสำหรับพยาบาล ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ผู้ที่ส...

คนึงนิตย์ ปิติปุญญพัฒน์ | ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2015 | Hits: 28

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานนิติการ

อบรมความรู้ทางวินัยและกฏหมายในการปฏิบัติหน้าที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558

News image

สไลด์บรรยายการอบรมความรู้ทางวินัยและกฏหมายในการปฏิบัติหน้าที่วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 โรงแรมคุ้มภูคำ 

กลุ่มงานนิติการ | พฤหัสบดี, 26 กุมภาพันธ์ 2015 | Hits: 255

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานแพทย์แผนไทย

หนังสือแจ้งกำหนดการออกประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท.

News image

 เนื่องจากระบบส่งหนังสือทางอิเล้กทรอนิก มีปัญหา  จึงขอส่งหนังสือแจ้งกำหนดการออกประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท. เพิ่มเติม ทางนี้ด้วยนะคะ  ส่งขึ้นทางเฟสกลุ่มงา...

พัทยา นีละภมร | ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2015 | Hits: 22

อ่านต่อ...

ระบบงานและเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

      

      

         

     

 

 

แผนที่แสดงสถานการณ์หมอกควัน PM10 จ.เชียงใหม่ รายวัน

ระบบเมลล์

|| เข้าสู่ระบบเมลล์ ||

 (User@chiangmaihealth.com) 

ระบบงานสารสนเทศ

Food Poisoning Notification

 Questionnaire for traveler in Chiang Mai
who had food poisioning

Click here [Thai / Eng]

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ในจังหวัดเชียงใหม่(ภาวะวิกฤติ)

เข้าสู่ระบบคลิกที่นี่ 

สำรวจความคิดเห็น

ท่านเข้าใช้งาน หรือเข้ามาเยี่ยมเวปไซต์นี้บ่อยแค่ไหน
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1
mod_vvisit_counterYesterday1128
mod_vvisit_counterThis week1812
mod_vvisit_counterLast week5000
mod_vvisit_counterThis month15533
mod_vvisit_counterLast month19455
mod_vvisit_counterAll715589

สมาชิกที่อยู่ในระบบ

เรามี 49 บุคคลทั่วไป ออนไลน์