ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
     
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารจาก สสจ.เชียงใหม่


Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1036

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1036

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1036

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1036

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1036

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป


Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1036

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1036

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1036

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1036

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1036

ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง


Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1036

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1036

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1036

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1036

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1036

ข่าวสารงานไอที

ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฯ ครั้งที่ 1/2559 (แก้ไข)

News image

 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ ครั้งที่ 1/2559ในวันที่  15  มกราคม 2559  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด จั...

วัชรา | พุธ, 13 มกราคม 2016 | Hits: 280

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานประกันสุขภาพ

แจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสิทธิปี 2559

News image

แจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปี2559เหมาจ่ายรายหัวประชากร 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ | พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2016 | Hits: 269

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

เอกสารประกอบการคัดกรองพยาธิใบไม่ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

News image

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ดังนี้ค่ะ

ธัญพัชร เตชะอุ่น | จันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2016 | Hits: 208

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

การสืบราคาร่วมจังหวัดเชียงใหม่วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และวัสดุรังสีการ

News image

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดให้มีการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุรังสีการแพทย์ ประจำปี 2559 เพื่อให้โรงพยาบาลในสังกัดดำเนินการจั...

พิรุณ อินตา | ศุกร์, 11 ธันวาคม 2015 | Hits: 485

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ภาระงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

News image

 ภาระงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

ทรัพยากรบุคคล | จันทร์, 8 กุมภาพันธ์ 2016 | Hits: 472

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มรายงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพปี 2559 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

News image

  ** ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพปี 2559 (ฉบับปรับปรุงใหม่) **

นางปริศนา สุวรรณโชติ | จันทร์, 4 มกราคม 2016 | Hits: 353

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานยาเสพติด

รหัสงบประมาณ โครงการยาเสพติด

งานยาเสพติด กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรหัสงบประมาณ โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2558 เ...

นายเกรียงไกร ยอดเรือน | พุธ, 18 มีนาคม 2015 | Hits: 499

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานธุรกิจสุขภาพ

  • 0
  • 1
  • 2
prev
next

ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเห

News image

 ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี พ.ศ. 2559

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | จันทร์, 25 มกราคม 2016 | Hits: 543

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์การอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (spa manager) รุ่นที่ 9

News image

 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (spa manager) รุ่นที่ 9

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | ศุกร์, 11 ธันวาคม 2015 | Hits: 581

อ่านต่อ...

รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ข้อมู

News image

  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2015 | Hits: 637

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

ข้อสั่งการและรายงานการประชุมสรุปผลการตรวจราชการฯ รอบ 1จังหวัดเชียงใหม่

News image

  ข้อสั่งการและรายงานการประชุมสรุปผลการตรวจราชการฯ รอบ 1จังหวัดเชียงใหม่(วันที่ 18 ก.พ.59) ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังบหวัดเชียงใหม่

วรารักษ์ ใจชื้น | พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2016 | Hits: 251

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานควบคุมโรค

แนวทางเวชปฏิบัติการ์แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

ประชาสัมพันธ์แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ล่าสุด ปี 2558 Â 

สุจันทร์ ขันที | ศุกร์, 1 เมษายน 2016 | Hits: 159

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ

News image

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการและการพัฒนาตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2557วันที่ 3-4 เ...

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ | พฤหัสบดี, 6 มีนาคม 2014 | Hits: 2882

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ขอความอนุเคราะห์รถยนต์เก่าที่ใช้งานได้

News image

 ขอความอนุเคราะห์รถยนต์เก่าที่ใช้งานได้ 

ทองใบ ไชยวุฒิ | พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2016 | Hits: 159

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทันตสาธารณสุข

สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกทันตแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559

News image

  สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกทันตแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559 การพิจารณาคัดเลือกทันตแพทย์จากต่างจังหวัดที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อมาปฏิบัติงานที่จังหวัด...

คนึงนิตย์ ไชยศิลป์ | ศุกร์, 15 มกราคม 2016 | Hits: 393

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ

แบบสอบถามประเมินผลการติดตั้งระบบ GPS ในรถพยาบาล

News image

  แบบสอบถามประเมินผลการติดตั้งระบบ GPS ในรถพยาบาล

นาย ภราดร โอฬารจันทโรทัย | พุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2016 | Hits: 197

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานนิติการ

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สังกัดสำนักงานสาธารณส

News image

 แบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์Evidence-based Integrity & Transparency Assessment (EBIT)สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงา...

ร้องเรียนร้องทุกข์ 053-211048-50 | จันทร์, 28 ธันวาคม 2015 | Hits: 766

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานแพทย์แผนไทย

แบบสำรวจข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี

News image

 สิ่งที่ส่งมาด้วย ของหนังสือสำรวจข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2559  ช่วยกรอกส่งมาภายในวันที่ 4 ธค.นี้นะคะ  ก่อนอื่นอ...

พัทยา นีละภมร | อังคาร, 24 พฤศจิกายน 2015 | Hits: 1086

อ่านต่อ...

ระบบงานและเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

      

      

         

     

 

 

แผนที่แสดงสถานการณ์หมอกควัน PM10 จ.เชียงใหม่ รายวัน

ระบบเมลล์

|| เข้าสู่ระบบเมลล์ ||

 (User@chiangmaihealth.com) 

ระบบงานสารสนเทศ

Food Poisoning Notification

 Questionnaire for traveler in Chiang Mai
who had food poisioning

Click here [Thai / Eng]

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ในจังหวัดเชียงใหม่(ภาวะวิกฤติ)

เข้าสู่ระบบคลิกที่นี่ 

สำรวจความคิดเห็น

ท่านเข้าใช้งาน หรือเข้ามาเยี่ยมเวปไซต์นี้บ่อยแค่ไหน
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday30
mod_vvisit_counterYesterday157
mod_vvisit_counterThis week372
mod_vvisit_counterLast week1185
mod_vvisit_counterThis month5535
mod_vvisit_counterLast month6511
mod_vvisit_counterAll996124

สมาชิกที่อยู่ในระบบ

เรามี 147 บุคคลทั่วไป ออนไลน์