ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
   
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยบ้่านทุ่งแก

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย จำนวน 1 หลัง
 
ก่อสร้างที่ รพ.สต.บ้านทุ่งแก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 
รายละเอียดตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 แนบท้ายนี้ 

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (ค่าขนส่ง.pdf)ค่าขนส่ง.pdf[ ]1444 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (บันทึกสรุปราคากลาง.pdf)บันทึกสรุปราคากลาง.pdf[ ]1572 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (ปร.5.pdf)ปร.5.pdf[ ]788 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (ปร4-1.pdf)ปร4-1.pdf[ ]862 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (ปร4-2.pdf)ปร4-2.pdf[ ]1001 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (ปร4-3.pdf)ปร4-3.pdf[ ]924 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (ปร4-4.pdf)ปร4-4.pdf[ ]981 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (ปร4-5.pdf)ปร4-5.pdf[ ]939 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (ปร4-6.pdf)ปร4-6.pdf[ ]920 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (ปร4-7.pdf)ปร4-7.pdf[ ]879 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (ปร4.pdf)ปร4.pdf[ ]909 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf[ ]1225 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (เอกสาร.pdf)เอกสาร.pdf[ ]5625 Kb
 

ขอเชิญร่วมแข่งขันเปตอง "ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี โอเพ่น ครั้งที่ ๑๐ "

อีเมล พิมพ์ PDF
 
ขอเชิญร่วมแข่งขันเปตอง "ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี โอเพ่น ครั้งที่ ๑๐ " 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (B050.pdf)B050.pdf[ ]927 Kb
 

สอบราคาจ้างเหมาจัดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ

อีเมล พิมพ์ PDF

                    ด้วยจังหวัดเชียงใหม่   จะดำเนินการจ้างเหมาจัดงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การพัฒนาองค์กร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่”  จำนวน  1  งาน

ตามโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ

(ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (v 1070_0001.pdf)v 1070_0001.pdf[ ]6251 Kb
 

การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลลอยกระทง

อีเมล พิมพ์ PDF
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือ ให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ
 

การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในฯ

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในกรณีเด็กแรกเกิด
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Document_0005-2-12-11-56.pdf)Document_0005-2-12-11-56.pdf[ ]383 Kb
 


หน้า 23 จาก 423