ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
   
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ และข้อแนะนำสำหรับประชาชนในภาวะหมอกควัน

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 
 
ประชาสัมพันธ์
ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ และข้อแนะนำสำหรับประชาชนในภาวะหมอกควัน
 

แนวทางการจัดทำบัญชีและรายงานเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด

อีเมล พิมพ์ PDF
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ขอส่งแนวทางการจัดทำบัญชีและรายงานเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด มาเพื่อใหโรงพยาบาลทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชนดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2015 เวลา 08:34 น.
 

เอกสารการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2558

อีเมล พิมพ์ PDF
เอกสารการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2558 ระหว่างวันที่ 9-10 และ 20-21 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:55 น.
 

การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 17 มิย 58

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่อง  การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 17 มิย 58
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Document_0001-17-6-58.pdf)Document_0001-17-6-58.pdf[ ]349 Kb
 

แบบประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2558

อีเมล พิมพ์ PDF
แบบประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2558 ในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลส่งเสรมสุขภาพตำบล และตำบลนมแม่
 


หน้า 23 จาก 405