ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ประชาชนทั่วไป สามารถ การตรวจสอบคุณภาพอากาศด้วยตนเองได้ ด้วยตาของตนเอง

อีเมล พิมพ์ PDF

ในหลายๆ พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีเครื่องตรวจวัดปริมาณ PM10  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการประมาณค่าระดับอนุภาค จึงจำเป็นที่จะต้องมีการใช้การสังเกต หรือใช้ทัศนียภาพในการมองเห็นเป็นตัวแทนของเครื่องตรวจวัด เพื่อประมาณค่าระดับอนุภาค ณ เวลาในขณะนั้นๆ โดย กำหนดช่วงระยะทาง (กิโลเมตร) ในการมองเห็นจุดหรือตำแหน่งที่เป็นเป้าหมายในการมอง เช่น ภูเขา เจดีย์ ตึกสูง หาก เพื่อประเมินค่าระดับอนุภาคของฝุ่นละอองในอากาศ ดังเอกสารที่แนบมาให้พร้อมดาวโหลดนี้
 

แต่งตั้งคณะบุคคลเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหา

อีเมล พิมพ์ PDF
 
แต่งตั้งคณะบุคคลเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหา
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 เมษายน 2014 เวลา 09:41 น.
 

การประกวดสุดยอดนวดแห่งดินแดนล้านนาไทย, การประกวดสุดยอดเครื่องดื่มสมุนไพรล้านนา

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

 

การประกวดสุดยอดนวดแห่งดินแดนล้านนาไทย

การประกวดสุดยอดเครื่องดื่มสมุนไพรล้านนา

การประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์ขัดผิวสมุนไพรล้านนา

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด    

ภญ อัญชญา ดุจจานุทัศน์
ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ

 

 งานธุรกิจสุขภาพ 053-212472
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 05 มิถุนายน 2014 เวลา 14:17 น.
 

สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (ข้อมูล30พค57.pdf)ข้อมูล30พค57.pdf[ ]68 Kb
 

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง รพ.แม่แจ่ม- กลุ่มสนับสนุน (ครั้งที่ 6) 15-8-57

อีเมล พิมพ์ PDF
รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลแม่แจ่ม กลุ่มสนับสนุน (ครั้งที่ 6)
ณ วันที่ 15-8-57
รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 
 


หน้า 23 จาก 334