ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
     
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

การลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในระบบ e-GP

อีเมล พิมพ์ PDF
สำเนาหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0003/ว064 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 
 เรื่อง
การลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในระบบ e-GP 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE ( ลงทะเบียน.pdf)1[ ]1832 Kb
 

ดาวน์โหลดเอกสาร VDO Conference งานหมอกควันและการแพทย์ฉุกเฉิน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งและผู้รับผิดชอบงานหมอกควันและการแพทย์ฉุกเฉิน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม VDO Conference ผู้รับผิดชอบงานหมอกควันและการแพทย์ฉุกเฉิน

วันที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น. โดย ดร.ทพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน 

ได้ที่นี่..!! 

 

งบประมาณที่ หน่วยบริการ ได้รับ_ณ วันที่ 30 เมษายน 57

อีเมล พิมพ์ PDF
งบประมาณที่ หน่วยบริการได้รับ_ณ  วันที่ 30 เมษายน 57
แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:26 น.
 

สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 2 เมษายน 2557

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2557 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (2เม.ย.57.pdf)2เม.ย.57.pdf[ ]90 Kb
 

แนวทางและบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

อีเมล พิมพ์ PDF
 
ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จำดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก Oral health service plan และกรอบมาตรฐานในการจัดบริการสุขภาพช่องปาก ระดับหน่วยบริการปฐมภูมิ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเพิ่มอัตราเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากระดับปฐมภูมิในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้ทั่วถึงและครอบคลุม 
 


หน้า 23 จาก 280