ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง รพ.แม่แจ่ม- กลุ่มสนับสนุน (ครั้งที่ 6) 15-8-57

อีเมล พิมพ์ PDF
รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลแม่แจ่ม กลุ่มสนับสนุน (ครั้งที่ 6)
ณ วันที่ 15-8-57
รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง รพ.แม่แจ่ม- กลุ่มหลัก (ครั้งที่ 6) 15-8-57

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 
รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลแม่แจ่ม กลุ่มอาคารหลัก (ครั้งที่ 6)
ณ วันที่ 15-8-57
รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน วันที่ 1 กย 2557

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่อง รายชื่อผู้่ลงทะเบียน วันที่ 1 กันยายน 2557 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (รายชื่อโอนเงิน1กย57.xls)รายชื่่อผู้ลงทะเบียน 1 กย.2557[ประชุมวิชาการเชียงใหม่57]56 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 05 กันยายน 2014 เวลา 09:07 น.
 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 
 

เอกสาร แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารสสอ.สันป่าตอง

อีเมล พิมพ์ PDF

  

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารสสอ.สันป่าตอง

รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

 


หน้า 23 จาก 372