ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
     
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ให้ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

อีเมล พิมพ์ PDF
 

ขอให้ รพช./สสอ.ที่มีข้าราชการบรรจุ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
 
ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 
ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

 
1. โรงพยาบาลแม่แจ่ม  
2. โรงพยาบาลแม่อาย       
3. โรงพยาบาลพร้าว
4. โรงพยาบาลฮอด 
5. โรงพยาบาลดอยเต่า
6. โรงพยาบาลอมก๋อย
7. โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
8. โรงพยาบาลจอมทอง 
9. สสอ.เมือง
10. สสอ.จอมทอง
11. สสอ.แม่แตง
12. สสอ.ฮอด
13. สสอ.ไชยปราการ
14. สสอ.กัลยาณิวัฒนา
15. สสอ.เชียงดาว
16. สสอ.สันกำแพง
17. สสอ.สันทราย
18. สสอ.สารภี 
 
 
 
 

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม "ยูนิตทำฟัน"

อีเมล พิมพ์ PDF
ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 1 รายการ
"ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด"
ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ที่แนบมาพร้อมนี้ 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (ยูนิตทำฟัน 26-5-57.pdf)ยูนิตทำฟัน 26-5-57.pdf[ ]8209 Kb
 

การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6) วันที่ 10 กค 57

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่อง  การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6) วันที่ 10 กค 57
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Document_0005-10-7-57.pdf)Document_0005-10-7-57.pdf[ ]210 Kb
 

ไฟล์บรรยายอำเภออนามัยเจริญพันธุ์&คลินิกวัยรุ่น ประชุมแลกเปลี่ยนสรุปการทำงานฯ วันที่ 30มิย57

อีเมล พิมพ์ PDF
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ขอนำไฟล์บรรยายในการประชุมแลกเปลี่ยนสรุปผลการทำงานอำเภออนามัยเจริญพันธุ์และคลินิกวัยรุ่น วันที่ 30 มิย 57 ณ ฮอลิเดย์การ์เด้น เพื่อให้ผู้ประชุมดาวน์โหลด หรือผู้ที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ได้
 

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกตำแหน่ง

อีเมล พิมพ์ PDF
 
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกตำแหน่ง 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (B22.pdf)B22.pdf[ ]763 Kb
 


หน้า 23 จาก 265