ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
   
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อผู้ลงทะเบียน วันที่ 1 กย 2557

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่อง รายชื่อผู้่ลงทะเบียน วันที่ 1 กันยายน 2557 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (รายชื่อโอนเงิน1กย57.xls)รายชื่่อผู้ลงทะเบียน 1 กย.2557[ประชุมวิชาการเชียงใหม่57]56 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 05 กันยายน 2014 เวลา 09:07 น.
 

ตารางสรุปรายละเอียดงานจ้างก่อสร้างงปม.55(เหลือจ่าย)

อีเมล พิมพ์ PDF

 


 งปม. 2555 (เหลือจ่าย)

ว/ด/ป

หน่วยงาน

เรื่อง/รายการ

ประเภท

สอบราคา/ประกวด/e-Auction

Tor

ผู้ประมูลได้

ราคา

 

 

12 กย.57

 

 

 

 

รพ.แม่แจ่ม

 

 

อาคารอำนวยการ ขนาด 30 - 120 เตียง

 

ไฟด์แนบ  (ประกาศ1)

 

 

e-Auction

 

 

ไฟด์แนบ

(TOR 1)

 

 

หจก.ชื่นชูไพรก่อสร้าง

 

 

45,190,000.-

 

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (TOR๑.pdf)TOR๑.pdf[ ]258 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (ประกาศ๑.pdf)ประกาศ๑.pdf[ ]244 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2014 เวลา 10:51 น.
 

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารสสอ.สันป่าตอง

อีเมล พิมพ์ PDF

  

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารสสอ.สันป่าตอง

รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

 

เว็บลงข้อมูลราคายาและเวชภัณฑ์และวัสดุอื่นๆ

อีเมล พิมพ์ PDF

เข้าตามลิงค์ข้างล่าง

http://www.chiangmaihealth.com/cmpho_web53/rxall.html

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2014 เวลา 20:49 น.
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 ผลการคัดเลือกบุคลลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ประสานงาน รวบรวมบันทึกข้อมูล ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข (Center of Asean Health Network Collaboration : AHNC) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (ผลการสอบคัดเลือก.pdf)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก[ผลการคัดเลือกบุคลลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ประสานงาน รวบรวมบันทึกข้อมูล ]144 Kb
 


หน้า 23 จาก 395