ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
 
 
         
         
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ราคากลางงานก่อสร้างรพ.แม่แจ่ม กลุ่มที่ 4

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ราคากลางงานก่อสร้างรพ.แม่แจ่ม กลุ่มที่ 4

 

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (กลุ่ม4_Part1.pdf)กลุ่ม4_Part1.pdf[ ]2047 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (กลุ่ม4_Part2.pdf)กลุ่ม4_Part2.pdf[ ]2047 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (กลุ่ม4_Part3.pdf)กลุ่ม4_Part3.pdf[ ]42 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2013 เวลา 17:32 น.
 

สรุปการดำเนินงานตัวชี้วัด 2557 ด้านการเงินการคลัง/ต้นทุน

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่อง สรุปการดำเินินงานตัวชี้ัวัด 2557 ด้านการเงินการคลัง/ต้นทุน 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Document_0005-8 -11-56.pdf)Document_0005-8 -11-56.pdf[ ]144 Kb
 

ดาวโหลด เอกสารเผยแพร่การลดสารเคมีตกค้างในพืชผัก

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

 ดาวโหลด เอกสารใบปลิวเผยแพร่การลดสารเคมีตกค้างในพืชผัก ด้วยเบกกิ้งโซดา

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Baking Soda 2012.pdf)Baking Soda[ ]928 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (Brochure foodSafety2012.pdf)Brochure foodsafety[ ]4577 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (Brochure_safety CM.pdf)Brochure foodsafety 2[ ]2513 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 22 มกราคม 2014 เวลา 10:45 น.
 

ขอความร่วมมือรพ.นครพิงค์/รพช.ทุกแห่ง ตอบแบบประเมินตนเอง ตามตัวชี้วัดที่ 10 ศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ

อีเมล พิมพ์ PDF

ในการประชุมเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในระบบสาธารณสุขเพื่อสื่อสารงานสุขภาพจิตปี2557 ในวันที่ 9 ธค56 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ 

จึงได้มีการกำหนดให้รพ.นครพิงค์ รพช.ทุกแห่ง ตอบแบบประเมินตนเองตามตัวชี้วัดที่ 1 ศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลฯ และขอให้มีการรายงานข้อมูลการบริการในศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ ตามรายละเอียดในแบบรายงาน ในเอกสารหมายเลข 6 ที่แนบมาด้วยนี้ กำหนดส่งรายงานทุกวันที่่30 ขอความร่วมมือรพ.นครพิงค์ และรพช.ทุกแห่ง รรายงานผลการปฏิบัติงานการให้บริการศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ ทุกเดือน

ขอให้อีก 14 รพ. ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล โปรดส่งมายังสสจ.เชียงใหม่ เพื่อจะนำเป็นข้อมูลรายงานผู้ตรวจราชการ รอบที่ 1 นี้ 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 05 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:11 น.
 

ขอความร่วมมือในการลดใช้ไฟฟ้าในช่วงวันหยุดจ่ายก๊าซพลังงาน

อีเมล พิมพ์ PDF
ขอความร่วมมือในการลดใช้ไฟฟ้าในช่วงวันหยุดจ่ายก๊าซพลังงาน 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (IMG_0001.pdf)IMG_0001.pdf[ ]1776 Kb
 


หน้า 23 จาก 236