ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที 6) วันที่ 30 กย 57

อีเมล พิมพ์ PDF
เรื่อง  การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที 6)  วันที่ 30 กย 57
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Document_0005-2-3-10-57.pdf)Document_0005-2-3-10-57.pdf[ ]213 Kb
 

หนังสือส่งตัวรพ.นครพิงค์ฉบับใหม่ ลงนามโดย นพ.ธำรง หาญวงศ์ ผู้อำนวยการโรพยาบาลนครพิงค์

อีเมล พิมพ์ PDF
 

หนังสือส่งตัวรพ.นครพิงค์ฉบับใหม่ ลงนามโดย นพ.ธำรง หาญวงศ์ ผู้อำนวยการโรพยาบาลนครพิงค์ ให้เริ่มใช้ต้งแต่ 10 พย.57เป็นต้นไป ยกเลิก ฉบับที่ลงนามโดย นพ.ภราดร
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

 

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (หนังสือส่งตัวรพ.นครพิงค์.pdf)หนังสือส่งตัว[ ]747 Kb
 

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนพฤศิกายน 2557

อีเมล พิมพ์ PDF
รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนพฤศิกายน 2557  
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (28พย.57.docx)28พย.57.docx[ ]492 Kb
 

รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่อง รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์ 
 

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าช่วยเหลือการศึกษาเด็กพิการรุนแรงในโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 
 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าช่วยเหลือการศึกษาเด็กพิการรุนแรงในโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (B147.pdf)B147.pdf[ ]1991 Kb
 


หน้า 23 จาก 325