ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
     
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณที่ หน่วยบริการ ได้รับ_ณ วันที่ 30 เมษายน 57

อีเมล พิมพ์ PDF
งบประมาณที่ หน่วยบริการได้รับ_ณ  วันที่ 30 เมษายน 57
แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:26 น.
 

แนวทางและบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

อีเมล พิมพ์ PDF
 
ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จำดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก Oral health service plan และกรอบมาตรฐานในการจัดบริการสุขภาพช่องปาก ระดับหน่วยบริการปฐมภูมิ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเพิ่มอัตราเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากระดับปฐมภูมิในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้ทั่วถึงและครอบคลุม 
 

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง รพ.แม่แจ่ม- กลุ่มสนับสนุน (ครั้งที่ 1) 20-5-57

อีเมล พิมพ์ PDF
 
ความก้าวหน้าการก่อสร้าง รพ.แม่แจ่ม - กลุ่มสนับสนุน (ครั้งที่ 1)
ข้อมูล ณ วันที่ 20-5-57 
 

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง รพ.แม่แจ่ม (ครั้งที่ 1) 20-5-57

อีเมล พิมพ์ PDF
 
ความก้าวหน้าการก่อสร้าง รพ.แม่แจ่ม - กลุ่มหลัก  (ครั้งที่ 1) 
ข้อมูล ณ วันที่ 20-5-57 
 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (กลุ่มหลัก (20-5-57).pdf)กลุ่มหลัก (20-5-57).pdf[ ]411 Kb
 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (กลุ่ม 2)

อีเมล พิมพ์ PDF
 
ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (กลุ่ม 2)
สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาท้ายนี้ 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (ชุดตรวจน้ำตาล.pdf)ชุดตรวจน้ำตาล.pdf[ ]14568 Kb
 


หน้า 23 จาก 276