ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
 
 
         
         
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ขอส่งสำเนาหนังสือสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 
 ขอส่งสำเนาหนังสือสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (S15.pdf)S15.pdf[ ]76 Kb
 

ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่

อีเมล พิมพ์ PDF

  

  

ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

 

ขอความร่วมมือรพ.นครพิงค์/รพช.ทุกแห่ง ตอบแบบประเมินตนเอง ตามตัวชี้วัดที่ 10 ศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ

อีเมล พิมพ์ PDF

ในการประชุมเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในระบบสาธารณสุขเพื่อสื่อสารงานสุขภาพจิตปี2557 ในวันที่ 9 ธค56 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ 

จึงได้มีการกำหนดให้รพ.นครพิงค์ รพช.ทุกแห่ง ตอบแบบประเมินตนเองตามตัวชี้วัดที่ 1 ศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลฯ และขอให้มีการรายงานข้อมูลการบริการในศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ ตามรายละเอียดในแบบรายงาน ในเอกสารหมายเลข 6 ที่แนบมาด้วยนี้ กำหนดส่งรายงานทุกวันที่่30 ขอความร่วมมือรพ.นครพิงค์ และรพช.ทุกแห่ง รรายงานผลการปฏิบัติงานการให้บริการศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ ทุกเดือน

ขอให้อีก 14 รพ. ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล โปรดส่งมายังสสจ.เชียงใหม่ เพื่อจะนำเป็นข้อมูลรายงานผู้ตรวจราชการ รอบที่ 1 นี้ 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 05 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:11 น.
 

สรุปการดำเนินงานตัวชี้วัด 2557 ด้านการเงินการคลัง/ต้นทุน

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่อง สรุปการดำเินินงานตัวชี้ัวัด 2557 ด้านการเงินการคลัง/ต้นทุน 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Document_0005-8 -11-56.pdf)Document_0005-8 -11-56.pdf[ ]144 Kb
 

รวมเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมพร้อมรับมือภาวะหมอกควันและไฟป่า ปี 2556-2557

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ดาวโหลดรวมเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมพร้อมรับมือภาวะหมอกควันและไฟป่า  ปี 2556-2557

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์.pdf)smog01[ ]6743 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (ดร.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ.pdf)smog02[ ]7608 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (นพ.จรัส สิงห์แก้ว.ppt)smog03[ ]8976 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (มลพิษหมอกควัน(สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่).pptx)smog06[ ]8355 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (รศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช.pptx)smog04[ ]1578 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 22 มกราคม 2014 เวลา 10:45 น.
 


หน้า 23 จาก 238