ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ทะเบียนตลาดสดน่าซื้อประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557

อีเมล พิมพ์ PDF
 

ดาวน์โหลดข้อมูลทะเบียนตลาดสดน่าซื้อประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2557 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 15:48 น.
 

ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ

อีเมล พิมพ์ PDF
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานอุบัติเหตุทางถนน และการจมน้ำ ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางพัฒนาระบบข้อมูล ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
 

รายงานข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์กรณีการตรวจ CT-scan

อีเมล พิมพ์ PDF
 

รายงานข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์กรณีการตรวจ CT-scan ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

 หน่วยบริการใด ที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข สามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่ อีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือส่งเข้าระบบ E-filing ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2558 นี้

ติดต่อสอบถาม 0849271896 โสภณ คำภีระ 

 

รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เดือน มกราคม 2558 ข้อมูล 3 มีนาคม 58

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 
เรื่อง  รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เดือน มกราคม 2558 ข้อมูล 3 มีนาคม 58
 

รายงาน ILI สัปดาห์ที่ 9 ปี 2558

อีเมล พิมพ์ PDF
รายงาน ILI สัปดาห์ที่ 9 ปี 2558 
 


หน้า 23 จาก 356