ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
     
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์บรรยายอำเภออนามัยเจริญพันธุ์&คลินิกวัยรุ่น ประชุมแลกเปลี่ยนสรุปการทำงานฯ วันที่ 30มิย57

อีเมล พิมพ์ PDF
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ขอนำไฟล์บรรยายในการประชุมแลกเปลี่ยนสรุปผลการทำงานอำเภออนามัยเจริญพันธุ์และคลินิกวัยรุ่น วันที่ 30 มิย 57 ณ ฮอลิเดย์การ์เด้น เพื่อให้ผู้ประชุมดาวน์โหลด หรือผู้ที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ได้
 

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ

อีเมล พิมพ์ PDF

รายละเอียดการส่งผลงานวิชาการ การสัมมนาระดับชาติ เรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 14 และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ครั้ง1

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 07 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:17 น.
 

ชม. ๐๐๑๗.๓/ว ๒๔๔๗๘ (กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ)

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 
 
 ชม. ๐๐๑๗.๓/ว ๒๔๔๗๘ (กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ)
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (B26.pdf)B26.pdf[ ]886 Kb
 

การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6) วันที่ 10 กค 57

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่อง  การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที่ 6) วันที่ 10 กค 57
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Document_0005-10-7-57.pdf)Document_0005-10-7-57.pdf[ ]210 Kb
 

ขอรับบริจาคเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเก่าจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 
 
 ขอรับจาคเดรื่องกำเนิดไฟฟ้าเก่าจากโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (B75.pdf)B75.pdf[ ]183 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 กรกฏาคม 2013 เวลา 16:17 น.
 


หน้า 23 จาก 267