ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

หนังสือ ที่ ชม 0032.001/6885 / ที่ ชม0032.001/ว.262

อีเมล พิมพ์ PDF
 
หนังสือ ที่ ชม 0032.001/6885 /  ที่ ชม0032.001/ว.262 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2557
 
เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ  
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE ( all 02.pdf)003[ ]814 Kb
 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

อีเมล พิมพ์ PDF
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดป้ายหาเสียง
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน วันที่ 5 กย 2557

อีเมล พิมพ์ PDF
รายชื่อผู้ลงทะเบียน วันที่ 5 กย 2557
แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 06 กันยายน 2014 เวลา 14:40 น.
 

เอกสารการประชุม ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพวันที่ 28 พ.ค. 57 โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

           เอกสารการประชุม ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพวันที่ 28 พ.ค. 57 โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด

 

 

 

ตารางสรุปรายละเอียดงานจ้างก่อสร้างงปม.56

อีเมล พิมพ์ PDF

งปม. 2556

ว/ด/ป

หน่วยงาน

เรื่อง/รายการ

ประเภท

สอบราคา/ประกวด/e-Auction

Tor

ผู้ประมูลได้

ราคา

 

 

12 กย.57

 

 

 

 

รพ.สันกำแพง

 

 

อาคารผู้ป่วยนอก รพ.

30 เตียง

 

ไฟด์แนบ  (ประกาศ1)

 

 

e-Auction

 

 

ไฟด์แนบ

(TOR 1)

 

 

หจก.วลิตก่อสร้าง

 

 

35,920,000.-

 

 

12 กย.57

 

 

 

 

รพ.สันกำแพง

 

 

อาคารผู้ป่วย 60 เตียง

 

ไฟด์แนบ  (ประกาศ2)

 

 

e-Auction

 

 

ไฟด์แนบ

(TOR 2)

 

 

บจก.พูนผลพาณิชย์กรุ๊ป

 

 

15,445,400.-

 

 

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (TOR๑.pdf)TOR๑.pdf[ ]312 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (TOR๒.pdf)TOR๒.pdf[ ]250 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (ประกาศ๑.pdf)ประกาศ๑.pdf[ ]244 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (ประกาศ๒.pdf)ประกาศ๒.pdf[ ]1058 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2014 เวลา 11:09 น.
 


หน้า 5 จาก 318