ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

การกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานฯช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558

อีเมล พิมพ์ PDF
  การกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
 

การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Document_0003-3-02-57.pdf)Document_0003-3-02-57.pdf[ ]195 Kb
 

เอกสารการประชุม ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพวันที่ 28 พ.ค. 57 โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

           เอกสารการประชุม ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพวันที่ 28 พ.ค. 57 โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด

 

 

 

หนังสือ ที่ ชม 0032.001/6885 / ที่ ชม0032.001/ว.262

อีเมล พิมพ์ PDF
 
หนังสือ ที่ ชม 0032.001/6885 /  ที่ ชม0032.001/ว.262 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2557
 
เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ  
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE ( all 02.pdf)003[ ]814 Kb
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน วันที่ 5 กย 2557

อีเมล พิมพ์ PDF
รายชื่อผู้ลงทะเบียน วันที่ 5 กย 2557
แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 06 กันยายน 2014 เวลา 14:40 น.
 


หน้า 5 จาก 325