ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์ วันที่ 23 มค 58

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่อง  รายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์ วันที่ 23 มค 58
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 ผลการคัดเลือกบุคลลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ประสานงาน รวบรวมบันทึกข้อมูล ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข (Center of Asean Health Network Collaboration : AHNC) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (ผลการสอบคัดเลือก.pdf)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก[ผลการคัดเลือกบุคลลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ประสานงาน รวบรวมบันทึกข้อมูล ]144 Kb
 

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ม.ค. 58

อีเมล พิมพ์ PDF
รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ม.ค. 58 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (ม.ค.58.doc)ม.ค.58.doc[ ]842 Kb
 

ข้อมูล CT scan รายโรงพยาบาล

อีเมล พิมพ์ PDF
 
ข้อมูล CT Scan รายโรงพยาบาล ณ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2557 ที่ สสจ.ตรวจสอบแล้ว
หากหน่วยบริการใดไม่มีข้อมูล สามารถส่งเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่ E-Filing โดยใช้แบบฟอร์มใหม่
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  0849271896 โสภณ คำภีระ  งานประกันสุขภาพ  
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2015 เวลา 15:27 น.
 

การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Document_0003-3-02-57.pdf)Document_0003-3-02-57.pdf[ ]195 Kb
 


หน้า 5 จาก 335