ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
     
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง รพ.แม่แจ่ม- กลุ่มสนับสนุน (ครั้งที่ 2) 30-5-57

อีเมล พิมพ์ PDF
 
ความก้าวหน้าการก่อสร้าง โรงพยาบาลแม่แจ่ม - กลุ่มหลัก (ครั้งที่ 2)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม  2557 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้  
 

เอกสารประกอบการเชิงรุก

อีเมล พิมพ์ PDF
เอกสารประกอบการเชิงรุก
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 02 มิถุนายน 2014 เวลา 16:18 น.
 

แนวทางการตรวจสภาวะช่องปาก ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

อีเมล พิมพ์ PDF
 
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแนวทางการบริการส่งเสริม ป้องกันโรคในช่องปาก ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ในวันพฤหัสบดีที่  12 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ โรงแรมลานนนาพาเลซ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
ในการนี้ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.เชียงใหม่ ขอส่งแนวทางการตรวจสภาวะช่องปาก ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดังเอกสารที่แนบ
 

ดาวโหลดไฟล์นำเสนอ การจำหน่ายและสะสมอาหารในมินิมาร์ทและซูปเปอร์มาร์เก็ต ตาม พรบ.สาธารณสุขปี 2535

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ไฟล์นำเสนอ การจำหน่ายและสะสมอาหารในมินิมาร์ทและซูปเปอร์มาร์เก็ต ตาม พรบ.สาธารณสุขปี 2535

 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (กลุ่ม 1)

อีเมล พิมพ์ PDF
 
ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ดำเนินการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (กลุ่ม 1)
สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดตามที่แนบมาท้ายนี้
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (ชุดกระเป๋า.pdf)ชุดกระเป๋า.pdf[ ]14708 Kb
 


หน้า 11 จาก 267