ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
     
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำการบำบัดยาเสพติด

อีเมล พิมพ์ PDF
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำแบบคัดย่อ(Brief Advice)การบำบัดยาเสพติด
 

ตารางสรุปรายละเอียดงานจ้างก่อสร้างงปม.58

อีเมล พิมพ์ PDF

ว/ด/ป

หน่วยงาน

เรื่อง/รายการ

ประเภท

(สอบราคา/

TOR

ผู้ประมูลได้

ราคา

ประกวดราคา/eAuction)

28-ต.ค.-57

รพ.แม่อาย

อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง 1 หลัง

e-Auction

(TOR1)

หจก.เชียงใหม่สหพรรคก่อสร้าง

   16,115,000

 

 

(ประกาศ1)

 

 

 

 

13-ต.ค.-57

รพ.วัดจันทร์ฯ

ระบบบำบัดน้ำเสียรวม

e-Auction

 

 (TOR5)

หจก.วลิตก่อสร้าง

 4,255,400

 

 

 (ประกาศ8)

 

 

 

 

28-ต.ค.-57

รพ.สันทราย

อาคารพักคนไข้ 8 ชั้น 1 หลัง

e-Auction

(TOR2)

บจก.แอลที

พรอบเพอร์ตี้

 128,500,000

 

 

(ประกาศ2)

 

 

 

 

9-ต.ค.-57

สสอ.ดอยเต่า

อาคารที่ทำการสสอ.

e-Auction

(TOR3)

หจก.ศักดิ์วดี 1999

    3,540,000

 

 

(ประกาศ3)

 

 

 

 

28-ต.ค.-57

รพ.สต.บ้าน

ริมใต้

 

 

าคารสถานีอนามัย

e-Auction

(TOR4)

หจก.วงค์ทิพย์เซอร์วิส

    2,479,000

 

 

(ประกาศ4)

 

 

 

 

28-ต.ค.-57

รพ.สต.บ้านคายหลวง

อาคารสถานีอนามัย

e-Auction

(TOR4)

หจก.ประสิทธิ์คอนสตรัคชั่น

    3,020,000

 

 

(ประกาศ4)

 

 

แอนด์ ดีไซน์

 

28-ต.ค.-57

รพ.สต.บ้านหนองยาว

อาคารสถานีอนามัย

e-Auction

(TOR4)

หจก.ปราการวิศวะก่อสร้าง

    2,970,000

 

 

(ประกาศ4)

 

 

 

 

28-ต.ค.-57

รพ.สต.บ้าน

ปงตำ

อาคารสถานีอนามัย

e-Auction

(TOR4)

หจก.ณัฐประชาก่อสร้าง

    2,993,500

 

 

(ประกาศ4)

 

 

 

 

20-ต.ค.-57

สสอ.สันป่าตอง

ปรับปรุงอาคารสสอ.

สอบราคา

-

นายณัฐเดช ตันรัตนกุล

       729,000

 

 

(ประกาศ5)

 

 

 

 

17-ต.ค.-57

สสอ.แม่อาย

ปรับปรุงอาคารสสอ.

สอบราคา

-

นายธนโชติไชย จารุบวร

       749,000

 

 

(ประกาศ6)

 

 

 

 

20-ต.ค.-57

สสอ.แม่แจ่ม

ปรับปรุงอาคารสสอ.

สอบราคา

-

 หจก.แม่แจ่ม

การโยธา

       248,000

 

 

(ประกาศ7)

 

 

 

 

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (TOR1.pdf)TOR1.pdf[ ]2323 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (TOR2.pdf)TOR2.pdf[ ]1488 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (TOR3.pdf)TOR3.pdf[ ]2031 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (TOR4.pdf)TOR4.pdf[ ]2789 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (TOR5.pdf)TOR5.pdf[ ]7531 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (ประกาศ1.pdf)ประกาศ1.pdf[ ]201 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (ประกาศ2.pdf)ประกาศ2.pdf[ ]1761 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (ประกาศ3.pdf)ประกาศ3.pdf[ ]909 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (ประกาศ4.pdf)ประกาศ4.pdf[ ]950 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (ประกาศ5.pdf)ประกาศ5.pdf[ ]140 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (ประกาศ6.pdf)ประกาศ6.pdf[ ]85 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (ประกาศ7.pdf)ประกาศ7.pdf[ ]147 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (ประกาศ8.pdf)ประกาศ8.pdf[ ]199 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 กรกฏาคม 2015 เวลา 16:13 น.
 

การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (ครั้งที่ 2)

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง  การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด  (ครั้งที่ 2)

 

ราคากลางงานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจปี2558)

อีเมล พิมพ์ PDF

จำนวน 8 หลัง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

 

ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม " พระพุทธเมตตา" ประจำปี ๒๕๕๘

อีเมล พิมพ์ PDF
 
ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม " พระพุทธเมตตา" ประจำปี ๒๕๕๘ 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (B014.pdf)B014.pdf[ ]941 Kb
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135


หน้า 11 จาก 446