ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
 
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

แนวทางการจัดทำบัญชีและรายงานเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด

อีเมล พิมพ์ PDF
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ขอส่งแนวทางการจัดทำบัญชีและรายงานเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด มาเพื่อใหโรงพยาบาลทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชนดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2015 เวลา 08:34 น.
 

เอกสารและไฟล์การประเมินอนามัยเจริญพันธ์ุ&คลินิกวัยรุ่นปี58

อีเมล พิมพ์ PDF

ด้วยปีงบประมาณ2558 กำหนดประเมินอำเภออนามัยเจริญพันธ์ุและคลินิกวัยรุ่นใน 9 อำเภอดังนี้

อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.เชียงดาว อ.พร้าว อ.แม่แตง อ.แม่วาง อ.ดอยหล่อ อ.แม่แจ่ม อ.ฮอด

จึงขอส่งไฟล์ให้ดาวโหลด

ในส่วนอำเภออีก16 อำเภอ ขอให้ดำเนินการพัฒนางานต่อไปด้วย 

 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร (พย-มส)

อีเมล พิมพ์ PDF
ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับผิดชอบจังหวัดพะเยาและแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ตำแหน่ง
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้  
 

อภินันทนาการนิตยสารหมดชาวบ้าน

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 
 
อภินันทนาการนิตยสารหมดชาวบ้าน 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (B277.pdf)B277.pdf[ ]520 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2015 เวลา 11:25 น.
 

รายชื่อข้าราชการพลเรื่อนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

อีเมล พิมพ์ PDF
 
รายชื่อข้าราชการพลเรื่อนดีเด่น ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๘
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (B310.pdf)B310.pdf[ ]1298 Kb
 


หน้า 11 จาก 388