ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง รพ.แม่แจ่ม- กลุ่มสนับสนุน (ครั้งที่ 9) 30-9-57

อีเมล พิมพ์ PDF
 
รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลแม่แจ่ม กลุ่มอาคารสนับสนุน (ครั้งที่ 9)
ณ วันที่ 30-9-57
รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

สไลด์บรรยายการดำเนินงานสุขภาพจิต ปี 2558 จากการประชุม service plan สาขาสุขภาพจิต 25ธค57

อีเมล พิมพ์ PDF

การประชุม service plan สาขาสุขภาพจิตและยาเสพติด วันที่ 25 ธค 57 ณ เชียงใหม่ออร์คิด มีสไลด์บรรยายและไฟล์ประกอบการนำเสนอดังแนบ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้ในการดำเนินงานได้แล้ว 

 

แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำการบำบัดยาเสพติด

อีเมล พิมพ์ PDF
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำแบบคัดย่อ(Brief Advice)การบำบัดยาเสพติด
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 ผลการคัดเลือกบุคลลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ประสานงาน รวบรวมบันทึกข้อมูล ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข (Center of Asean Health Network Collaboration : AHNC) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (ผลการสอบคัดเลือก.pdf)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก[ผลการคัดเลือกบุคลลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ประสานงาน รวบรวมบันทึกข้อมูล ]144 Kb
 

การรายงานผู้ป่วยที่อาจได้รับผลกระทบสุขภาพจากหมอกควันและไฟป่า และการประมาณค่าการมองเห็น

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

ไฟล์นำเสนอ 

การรายงานผู้ป่วยที่อาจได้รับผลกระทบสุขภาพจากหมอกควันและไฟป่า

และการประมาณค่าการมองเห็นหรือทัศนียภาพที่มองเห็น

วันที่ 5 มีนาคม 2558 

 


หน้า 11 จาก 370