ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
     
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศหาผู้มีสิทธรับเงินสงเคราะห์

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 ประกาศหาผู้มีสิทธรับเงินสงเคราะห์
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (S22.pdf)S22.pdf[ ]165 Kb
 

เอกสารประกอบการเชิงรุก

อีเมล พิมพ์ PDF
เอกสารประกอบการเชิงรุก
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 02 มิถุนายน 2014 เวลา 16:18 น.
 

แนวทางการตรวจสภาวะช่องปาก ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

อีเมล พิมพ์ PDF
 
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแนวทางการบริการส่งเสริม ป้องกันโรคในช่องปาก ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ในวันพฤหัสบดีที่  12 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ โรงแรมลานนนาพาเลซ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
ในการนี้ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.เชียงใหม่ ขอส่งแนวทางการตรวจสภาวะช่องปาก ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดังเอกสารที่แนบ
 

ดาวโหลดไฟล์นำเสนอ การจำหน่ายและสะสมอาหารในมินิมาร์ทและซูปเปอร์มาร์เก็ต ตาม พรบ.สาธารณสุขปี 2535

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ไฟล์นำเสนอ การจำหน่ายและสะสมอาหารในมินิมาร์ทและซูปเปอร์มาร์เก็ต ตาม พรบ.สาธารณสุขปี 2535

 

แบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพดีวิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ประจำปี 2557

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 แบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพดีวิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ประจำปี 2557
 


หน้า 11 จาก 286