ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล โรงพยาบาลมหานครราชสีมา

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล โรงพยาบาลมหานครราชสีมา
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (B49.pdf)B49.pdf[ ]325 Kb
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนประชุมวิชาการ วันที่ 4 กย 57

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่อง รายชื่อผู้ลงทะเบียนประชุมวิชาการ วันที่ 4 กันยายน 2557 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (รายชื่อโอนเงิน4กย57.xls)รายชื่่อผู้ลงทะเบียน 4 กย.2557[ประชุมวิชาการเชียงใหม่57]30 Kb
 

ตารางสรุปรายละเอียดงานจ้างก่อสร้างงปม.55(เหลือจ่าย)

อีเมล พิมพ์ PDF

 


 งปม. 2555 (เหลือจ่าย)

ว/ด/ป

หน่วยงาน

เรื่อง/รายการ

ประเภท

สอบราคา/ประกวด/e-Auction

Tor

ผู้ประมูลได้

ราคา

 

 

12 กย.57

 

 

 

 

รพ.แม่แจ่ม

 

 

อาคารอำนวยการ ขนาด 30 - 120 เตียง

 

ไฟด์แนบ  (ประกาศ1)

 

 

e-Auction

 

 

ไฟด์แนบ

(TOR 1)

 

 

หจก.ชื่นชูไพรก่อสร้าง

 

 

45,190,000.-

 

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (TOR๑.pdf)TOR๑.pdf[ ]258 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (ประกาศ๑.pdf)ประกาศ๑.pdf[ ]244 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2014 เวลา 10:51 น.
 

ให้ รพช./สสอ. ลงข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวที่ยังไม่ได้ลงในฐานระบบลูกจ้างชั่วคราว

อีเมล พิมพ์ PDF

ให้ รพช./สสอ. ลงข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวที่ยังไม่ได้ลงในฐานระบบลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่  15-19 กันยายน 2557 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

 
เตรียมเอกสารที่ต้องลงข้อมูลมาพร้อมนี้    
 
1. สำเนาบัตรประชาชน

       2.สำเนาวุฒิการศึกษา

3.สำเนาใบทรานสคริป
 
4. คำสั่งจ้างครั้งแรก

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (ว769_แบบฟอร์มฯ.doc)ว769_แบบฟอร์มฯ.doc[ ]81 Kb
 

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง รพ.แม่แจ่ม- กลุ่มหลัก (ครั้งที่ 9) 30-9-57

อีเมล พิมพ์ PDF
 
รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลแม่แจ่ม กลุ่มอาคารหลัก (ครั้งที่ 9)
ณ วันที่ 30-9-57
รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  
 
 
 


หน้า 11 จาก 334