ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
   
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

แนวทางการจัดทำบัญชีและรายงานเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด

อีเมล พิมพ์ PDF
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ขอส่งแนวทางการจัดทำบัญชีและรายงานเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด มาเพื่อใหโรงพยาบาลทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชนดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2015 เวลา 08:34 น.
 

เอกสารและไฟล์การประเมินอนามัยเจริญพันธ์ุ&คลินิกวัยรุ่นปี58

อีเมล พิมพ์ PDF

ด้วยปีงบประมาณ2558 กำหนดประเมินอำเภออนามัยเจริญพันธ์ุและคลินิกวัยรุ่นใน 9 อำเภอดังนี้

อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.เชียงดาว อ.พร้าว อ.แม่แตง อ.แม่วาง อ.ดอยหล่อ อ.แม่แจ่ม อ.ฮอด

จึงขอส่งไฟล์ให้ดาวโหลด

ในส่วนอำเภออีก16 อำเภอ ขอให้ดำเนินการพัฒนางานต่อไปด้วย 

 

การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 6 กค 58

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่อง   การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 6 กค 58
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Document_0001-6-7-58.pdf)Document_0001-6-7-58.pdf[ ]311 Kb
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ผู้ดาเนินการสปาเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2558

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ผู้ดาเนินการสปาเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 13
ประจำปีงบประมาณ 2558
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2015 เวลา 14:41 น.
 

แบบประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2558

อีเมล พิมพ์ PDF
แบบประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2558 ในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และตำบลนมแม่
 


หน้า 11 จาก 395