ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
     
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารประกอบการเชิงรุก

อีเมล พิมพ์ PDF
เอกสารประกอบการเชิงรุก
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 02 มิถุนายน 2014 เวลา 16:18 น.
 

ดาวโหลดไฟล์นำเสนอ การจำหน่ายและสะสมอาหารในมินิมาร์ทและซูปเปอร์มาร์เก็ต ตาม พรบ.สาธารณสุขปี 2535

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ไฟล์นำเสนอ การจำหน่ายและสะสมอาหารในมินิมาร์ทและซูปเปอร์มาร์เก็ต ตาม พรบ.สาธารณสุขปี 2535

 

ไฟล์บรรยายวิทยากรปัญหาวัยรุ่นที่ สพป.2 แม่ริม วันที่ 18 กค 57

อีเมล พิมพ์ PDF

ไฟล์บรรยายโดยวิทยากรกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ&รพ.แม่แตง เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือและเชื่อมโยงแก้ปัญหาวัยรุ่น(ท้องไม่พร้อม)

ที่สพป.2 แม่ริม วันที่ 18 กค 57 

 

แนวทางการตรวจสภาวะช่องปาก ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

อีเมล พิมพ์ PDF
 
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแนวทางการบริการส่งเสริม ป้องกันโรคในช่องปาก ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ในวันพฤหัสบดีที่  12 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ โรงแรมลานนนาพาเลซ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
ในการนี้ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.เชียงใหม่ ขอส่งแนวทางการตรวจสภาวะช่องปาก ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดังเอกสารที่แนบ
 

การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว วันที่ 31 กค 57

อีเมล พิมพ์ PDF

เรื่อง การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว วันที่ 31 กค 57

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Document_0005-31-7-57.pdf)Document_0005-31-7-57.pdf[ ]173 Kb
 


หน้า 11 จาก 294