ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
 
 
         
         
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ใบสมัครผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

อีเมล พิมพ์ PDF
 
ใบสมัครผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
 

ดาวน์โหลดเอกสาร VDO Conference งานหมอกควันและการแพทย์ฉุกเฉิน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งและผู้รับผิดชอบงานหมอกควันและการแพทย์ฉุกเฉิน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม VDO Conference ผู้รับผิดชอบงานหมอกควันและการแพทย์ฉุกเฉิน

วันที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น. โดย ดร.ทพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน 

ได้ที่นี่..!! 

 

ให้แจ้งยืนยันรายชื่อข้าราชการซึ่งจะมีอายุครบ60ปีบริบรูณ์

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

ให้แจ้งยืนยันรายชื่อข้าราชการซึ่งจะมีอายุครบ60ปีบริบรูณ์

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Document_0480.pdf)Document_0480.pdf[ ]8852 Kb
 

การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า บัญชีแรงงานด่างด้าว วันที่ 31 มีค 57

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่อง การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า บัญชีแรงงานต่างด้าว วันที่ 31 มีนาคม 2557 
 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (31-3-57.pdf)31-3-57.pdf[ ]346 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (Document_0003-31-3-57.pdf)Document_0003-31-3-57.pdf[ ]356 Kb
 

ขอส่งผลการตรวจการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 
ขอส่งผลการตรวจการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (S19.pdf)S19.pdf[ ]129 Kb
 


หน้า 11 จาก 238