ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง รพ.แม่แจ่ม- กลุ่มสนับสนุน (ครั้งที่ 9) 30-9-57

อีเมล พิมพ์ PDF
 
รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลแม่แจ่ม กลุ่มอาคารสนับสนุน (ครั้งที่ 9)
ณ วันที่ 30-9-57
รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

ตัวชี้วัดการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอำเภอปี2558

อีเมล พิมพ์ PDF

 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ขอส่งตัวชี้วัดการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอำเภอ ประจำปี2558 เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินงานในพื้นที่ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

 

การโอนเงินโครงการเร่งรัดมาตรการควบคุมวัณโรค วันที่ 29 มค 58

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่อง  การโอนเงินโครงการเร่งรัดมาตรการควบคุมวัณโรค วันที่ 29 มค 58
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (29 -01-58.pdf)29 -01-58.pdf[ ]5343 Kb
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 ผลการคัดเลือกบุคลลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ประสานงาน รวบรวมบันทึกข้อมูล ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข (Center of Asean Health Network Collaboration : AHNC) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (ผลการสอบคัดเลือก.pdf)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก[ผลการคัดเลือกบุคลลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ประสานงาน รวบรวมบันทึกข้อมูล ]144 Kb
 

แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำการบำบัดยาเสพติด

อีเมล พิมพ์ PDF
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำแบบคัดย่อ(Brief Advice)การบำบัดยาเสพติด
 


หน้า 11 จาก 365