ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ตารางสรุปรายละเอียดงานจ้างก่อสร้างงปม.55(เหลือจ่าย)

อีเมล พิมพ์ PDF

 


 งปม. 2555 (เหลือจ่าย)

ว/ด/ป

หน่วยงาน

เรื่อง/รายการ

ประเภท

สอบราคา/ประกวด/e-Auction

Tor

ผู้ประมูลได้

ราคา

 

 

12 กย.57

 

 

 

 

รพ.แม่แจ่ม

 

 

อาคารอำนวยการ ขนาด 30 - 120 เตียง

 

ไฟด์แนบ  (ประกาศ1)

 

 

e-Auction

 

 

ไฟด์แนบ

(TOR 1)

 

 

หจก.ชื่นชูไพรก่อสร้าง

 

 

45,190,000.-

 

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (TOR๑.pdf)TOR๑.pdf[ ]258 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (ประกาศ๑.pdf)ประกาศ๑.pdf[ ]244 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2014 เวลา 10:51 น.
 

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง รพ.แม่แจ่ม- กลุ่มหลัก (ครั้งที่ 9) 30-9-57

อีเมล พิมพ์ PDF
 
รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลแม่แจ่ม กลุ่มอาคารหลัก (ครั้งที่ 9)
ณ วันที่ 30-9-57
รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  
 
 
 

ราคากลางงานปรับปรุงอาคารสสอ.แม่อาย

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสสอ.แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
 

 

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง รพ.แม่แจ่ม- กลุ่มสนับสนุน (ครั้งที่ 9) 30-9-57

อีเมล พิมพ์ PDF
 
รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลแม่แจ่ม กลุ่มอาคารสนับสนุน (ครั้งที่ 9)
ณ วันที่ 30-9-57
รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

การโอนเงิน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 15 ตค 57

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 การโอนเงิน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 15 ตค 57
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Document_0001-15-10-57.pdf)Document_0001-15-10-57.pdf[ ]388 Kb
 


หน้า 11 จาก 325