ข่าวสารงานพัฒนาคุณภาพ

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ

อีเมล พิมพ์ PDF

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

เพื่อการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการและการพัฒนาตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2557

วันที่ 3-4 เมษายน 2557

ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

(ลงทะเบียนภายในวันที่ 25 มีนาคม 2557)

กลุ่มเป้าหมาย (จำนวน 300 คน)

1. สาธารณสุขอำเภอ

2. นักวิชาการสาธารณสุขอำเภอ

3. ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

สามารถลงทะเบียนได้ที่ "ระบบลงทะเบียนอบรม/ประชุม"
http://www.koonnapab.com/online-conference2/

 

 

 

ขอเชิญเข้ารับการอบรมฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบัติที่ปฏิบัติงานในระบบบริการปฐมภูมิ ประจำปี 2557

อีเมล พิมพ์ PDF
ขอเชิญพยาบาลเวชปฏิบัติที่ปฏิบัติงานในระบบบริการปฐมภูมิ เข้ารับการอบรมฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบัติที่ปฏิบัติงานในระบบบริการปฐมภูมิ ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2557 ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
  มีคะแนน CNEU 

ลงทะเบียนทางระบบลงทะเบียนอบรม / ประชุม http://www.koonnapab.com/online-conference2/

คุณสมบัติผู้อบรม

1.เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป มาแล้ว

2.ปฏิบัติงานใน รพ.สต.สังกัด สสจ.เชียงใหม่

3.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุนับถึงวันที่อบรม


 

อนุมัติรายชื่อเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ

อีเมล พิมพ์ PDF
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
 

เอกสารประกอบการประชุมการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ Ontop Payment

อีเมล พิมพ์ PDF

                                              

                                                  - ข้อมูลจัดประเภทหน่วยบริการ
                                                 - ตัวอย่างการกรอก PCU Profile
                                                 - ประชากร UC ก.ค. 54
                                                 - รายละเอียด PCU Profile
                                                 - เกณฑ์ศักยภาพบริการ ปี 2555
                                                 - แบบขอรับการสนับสนุน Ontop Payment ปี 2555)

 

NEWการรายงานตัวชี้วัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดใหญ่

อีเมล พิมพ์ PDF
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
ตัวชี้วีด รพ.สต.ขนาดใหญ่  ใหม่ล่าสุด 10 ตุลาคม 2554
 

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ 

"ชาวสาธารณสุข น้อมนำพระราชดำริ สู่ระบบบริการสุขภาพ ในยุคแห่งคุณภาพ และการเปลี่ยนแปลง"

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

พบกับ การบรรยายพิเศษ *การสื่อสารอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน (โดยคุณเอ้ ดร.นนทวัชร์  อนันท์พรจินดา ผู้ประกาศข่าวสาถานีโทรทัศน์ ช่อง 5)

ลงทะเบียนได้บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                                                   ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

                                                                                 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

                                                                                  โทรศัพท์ 053-211048-50 ต่อ 205,206 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

 

ประชาสัมพันธ์การอบรมของสำนักงาน กพ.

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชาสัมพันธ์การอบรมของสำนักงาน กพ.

เรื่อง ขอเชิญส่งข้าราชการเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการค้นคว้าประจำปี 2554

ดาวน์โหลดหนังสือการอบรมของสำนักงาน กพ. ได้ที่นี่

 

ข่าวด่วน !! เกณฑ์ศักยภาพบริการหน่วยบริการปฐมภูมิและแนวทางการประเมินตามเกณฑ์ ฯ สำหรับงบตามเกณฑ์ศักยภาพบริการ ฯ

อีเมล พิมพ์ PDF

ข่าวด่วน !!

เกณฑ์ศักยภาพบริการหน่วยบริการปฐมภูมิและแนวทางการประเมินตามเกณฑ์ ฯ

 สำหรับงบตามเกณฑ์ศักยภาพบริการ (On top payment) ปี 2554  จังหวัดเชียงใหม่

                             สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือ PCU หรือ สถานีอนามัยทุกแห่งที่ประสงค์จะขอรับเงิน On toppayment ปีงบประมาณ 2554

                   เอกสารที่สามารถดาวน์โหลดได้ ประกอบด้วย

                                              1. แนวทางการประเมิน

                                              2. pcu_profile (รายสอ. สสอ.)

                                              3. ข้อมูล On top รายสสอ.

ส่งข้อมูลภายในวันที่ 30 กันยายน 2553 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

สอบประเมินความรู้และทักษะของข้าราชการตามมาตรฐาน กพ.

อีเมล พิมพ์ PDF

สอบประเมินความรู้และทักษะของข้าราชการตามมาตรฐาน กพ.

วันที่ 4-5 ตุลาคม 2553

ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

 

                       เอกสารดาวน์โหลดดังนี้

 

                                           -  หนังสือที่ ชม. 0027.003.6/ว32695 เรื่องการสอบประเมินความรู้และทักษะของข้าราชการตามมาตรฐาน กพ.

                                           -  หนังสือที่ ชม. 0027.003.6/ว1491 เรื่องการสอบประเมินความรู้และทักษะของข้าราชการตามมาตรฐาน กพ.

                                           -  รายชื่อผู้เข้าสอบประเมินระดับ 2 (วันที่ 4 ตุลาคม 2553)  ปรุบปรุงล่าสุดวันที่ 30 ก.ย. 53

                                           - รายชื่อผู้เข้าสอบประเมินระดับ 3 (วันที่ 5 ตุลาคม 2553)  ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 30 ก.ย. 53

                                           - กำหนดการสอบ ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 30 ก.ย 53

 

ตรวจสอบและส่งข้อมูล

อีเมล พิมพ์ PDF

 
การตรวจสอบและ่ส่งข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อขอรับงบเพิ่เติมตามเกณฑ์ศักยภาพบริการ (On -top payment)